Bohatství, Víra, Vánoce

Bohatství, Víra, Vánoce

Pokud nechcete článek číst, ale máte radši video, zde je odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=KYpQfjzEjEY

 

Potřebujeme v tomto období co nejrychleji a nejefektivněji nakoupit všechny dárky? Všem napsat vánoční přání, či bychom rádi stihli nakoupit úspěšně ve všech slevách, zaplatili všechny faktury?

 

Vánoce. Advent. Stres. Dárky. Chaos. Svařák. Punč. Trhy. 

 

Tato všechna hesla se nám nyní mohou honit hlavou. 

Co kdybychom se ale zkusili zamyslet nad skutečnou podstatou Vánoc? 

Advent z křesťanského pohledu je dobou přípravy na příchod Mesiáše a Spasitele. 

Podívejme se tedy na reality a byznys adventním pohledem. Zde přikládám dvě inspirativní myšlenky z investičního webu a také zamyšlení Cyrila Jeruzalémského ze 4. století. 

 

Nezbavuj se peněz,
jako by se jednalo o cosi zlého. 
Stačí, abys jich používal správně. 

 

Bohatství  jako zlato a stříbro nepatří ďáblovi, jak se někteří domnívají. Stojí totiž psáno, že tomu, kdo má víru, patří všechno bohatství světa a že nevěřícímu nezůstane ani malý penízek.  Je tedy zřejmé, že ďáblovi nepatří nic, protože nikdo není tak nevěrný jako on.

Bůh říká přímo prostřednictví proroka: „Mé je zlato i stříbro a dávám je tomu, komu chci.“ Stačí tedy, abys používal peněz správně. Nezbavuj se jich, jako by se jednalo o cosi zlého. Jedině tehdy, když budeš užívat peněz špatně a nebudeš chtít převzít zodpovědnost za jejich nedobré spravování, pak to bude bezbožnost a rouhání se Stvořiteli.

Prostřednictvím hmotných statků můžeme dokonce dosíci spravedlnosti, kvůli níž nám Pán bude moci říci: „Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst“ – jídla, které jste koupili za peníze. „Byl jsem nahý, a oblékli jste mě“ – šaty, které jste koupili za peníze.

(Cyril Jeruzalémský 4. století; Katecheze, Řím 1993, s. 166). 

 

Více než polovina dospělých Američanů (55 %) se denně modlí. V Kanadě je to zhruba 25 %, v Austrálii kolem 18 % a ve Spojeném království pouze kolem 6 % dospělých. Evropský průměr je 22 %. Podobně zapálené věřící jako v USA lze najít třeba v Jihoafrické republice (52 %), Bangladéši (57 %) nebo Bolívii (56 %).

Spojené státy jsou dokonce jedinou ze 102 zemí zahrnutých do průzkumu Pew Research Center, která se může pochlubit zároveň nadprůměrným bohatstvím a nadprůměrným podílem praktikujících věřících.

(Převzato z webu www.investicniweb.cz)

 

Tolik tedy trošku netradiční článek, ale věřím, že Vám bude inspirací v tomto adventním čase. Pokud se mi povedlo vykouzlit Vám úsměv na líci, budu potěšen. 

Stáhněte si zdarma

Prodávejte bezchybně

zpracováním osobních údajů