Daň z nemovitosti 2023 - do konce ledna 2024

Daň z nemovitosti 2023 - do konce ledna 2024

Pokud jste v roce 2023 nabyli vlastnictví k nemovité věci (bez ohledu na způsob nabytí např. dědictvím, koupí, darem), nezapoměňte do 31.1.2024 podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Složenku od Finančního úřadu pak můžete očekávat v průběhu května.

Zároveň pokud jste nemovitost prodali můžete odhlásit nemovitost z finančního úřadu.

Termín pro platbu do 31.5.2024.

Rozhodné datum pro Finanční úřad je den podání návrhu na vklad KN, nikoliv den zavkladování na KN, ani předání klíčů, ani žádné jiné datum :-) 

Více informací: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/danove-priznani

 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Stáhněte si zdarma

Prodávejte bezchybně

zpracováním osobních údajů