Dědictví, pozůstalostní řízení aneb jak se připravit

Dědictví, pozůstalostní řízení aneb jak se připravit

Smrt v našich rodinách je vždy citlivé a bolavé téma. A spory kolem dědictví dokážou často rozdělit do té doby idylické rodinné vztahy naprosto nečekaně. Tento příspěvek není o správných rodinných resultátech, ale spíše o té administrativní zátěži, která vás ve spojení s dědictvím bude čekat. A tak, jak smrt přichází ze dne na den; tak rozdělení majetku a správné vypořádání dědictví není tak rychlé. Ovšem lze si některými kroky vyvarovat zbytečných průtahů. Pokud se kupříkladu vybavíte odhadem ceny nemovitosti, tak budete připraveni lépe.

TIP: Poznámka z praxe: notářské kanceláře berou jen odhady, které nejsou starší než 6 měsíců před úmrtím.

Očekávaná délka dědického řízení (od roku 2014 je správně terminologicky už jen řízení o pozůstalosti, popř. pozůstalostní řízení, ne dědické řízení – ale spousta notářů a i právníků to stále zaměňuje, protože před rokem 2014 to bylo dědické řízení a většina lidí to tak i dnes zná) není týden, ale spíše v řádech měsíců. Záleží na organizaci několika činitelů. Je třeba počítat s komunikací logicky s dědici, ale také budete muset komunikovat s různými institucemi a především s notářem (tzv. soudní komisař). 

Délka řízení je vždy velice individuální a v případě neznámých dědiců nebo těžko dohledatelných nebo dědiců mi Českou republiku muže být proces dědického řízení v délce až několik let. Je to vždy velmi individuální. 

 

Dědické řízení 

  • Předběžné šetření. Zjišťují se informace o zanechaném majetku a i o pozůstalých osobách zejména podle informací poskytnutých vypravitelem pohřbu, ten se totiž k předběžnému šetření předvolává. Tedy prvotní informace notář zjišťuje od vypravitele pohřbu. Notář ve spolupráci s pozůstalými sepíše seznam majetku a příp. i dluhů. Je potřeba sehnat potřebné doklady a vyřešit i náklady na pohřeb apod.
  • Zjišťování okruhu dědiců a zanechaného majetku. V těto fázi musí notář ověřit zda souhlasí dosud sesbírané informace, kontaktuje dotčené státní orgány či banky (ověřuje a zjišťuje konkrétní zůstatky na účtech a další majetek, cenné papíry). Zde mohou dědicové zjistit dluhy vůči pojišťovně nebo naopak vyplacení pojistného plnění. Ovšem je potřeba počítat s tím, že se notář doptává na aktiva stejně tak jako na dluhy jen těch institucí, společností podle toho, co vypoví pozůstalí. Takže když se věřitel nepřihlásí sám a z pozůstalých o dluhu nikdo neřekne, tak se o něm ani notář nemusí dozvědět. Je potřeba počítat s časovou lhůtou 1 měsíce, které budou státní orgány i banky využívat. Je tedy nutné s touto časovou lhůtou počítat, může být však v individuálních případech i delší. 
  • Ocenění majetku. Dědické vypořádaní nelze dokončit bez údajů o hodnotách děděného majetku. Pokud se jedná o dům, garáž, byt, chatu, pozemek, tak je nutný odhad ceny nemovitosti. Ten vám vyhotoví váš realitní makléř. Skutečně není potřeba soudní znalecky posudek (je to především finančně i časově náročné). Notáři tedy stačí ocenění nemovitosti od vašeho realitního makléře. 
  • Závěrečné jednání. Konečná schůzka, ke které vás notář předvolá po zjištění všech nutných informací. Když není nařízení zůstavitele jako závěť atd. a tedy se dědí podle zákonné dědické posloupnosti, tak se dědicové mohou o rozdělení pozůstalosti dohodnout dohodou, kterou následně soud svým usnesením schválí. Taková dohoda může znít klidně i tak, že některý z dědiců nabyde všechno a ostatní nic nebo i jakékoliv jiné rozdělení pozůstalosti, na kterém se dědicové shodnou. Až pokud se nedohodnou, tak soud potvrzuje nabytí dědictví dědicům podle jejich zákonných dědických podílů. 

Potenciální komplikace

  • Některý z dědiců žije v zahraničí. 
  • Neshody při výběru odhadce či soudního znalce. Když jsou neshody, tak by si většinou každá strana donesla svůj odhad a to se pak dělá tak, že kdyby si ty donesené znalecké odhady rozporovaly, tak by nějakýho znalce jmenoval i soud.
  • Úmrtí některého z dědiců. Poté se musí dohledat a oslovit jeho nástupci. 
  • Nesprávně vypracovaný nebo zcela chybějící odhad nemovitosti - oslovíte profesionála s referencemi a získáte jistotu, že v tomto bude zařízeno vše správně. (ze zákona to jde ocenit i bez něj prohlášením dědiců, ovšem to může být mezi dědici později rozporováno)
  • Pokud je dědic nezletilý nebo nesvéprávný, vstupuje do dědického řízení opatrovnický soud, který musí vypořádaní dědictví schválit a následně se jedná s jeho PRÁVNÍMI nástupci. 

 

 

 

 

Stáhněte si zdarma

Prodávejte bezchybně

zpracováním osobních údajů