Nový realitní zákon – účinnost dnes!

Nový realitní zákon – účinnost dnes!

Dnes přišel ten očekávaný den, kdy se zpřísňují pravidla pro realitní makléře a vůbec se konečně po mnoha desítkách let zakotvuje prodej nemovitostí platným zákonem ČR. Jinými slovy dnes přichází v účinnost 39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování, který sděluje, především to, že pro prodej nemovitostí je naprosto logická a správná cesta za pomoci realitního makléře, realitního zprostředkovatele. Co se mění?

 

Především je předně nutné říct, že zákon nevznikl pro naše potřeby (makléřů), ale vznikl naopak z popudu spotřebitelů. Tedy smysl Zákona o realitním zprostředkování, dále jen ZRZ, je koncipován předně jako ochrana spotřebitele, tedy vás, našich klientů. Proto píšu tyto řádky, abyste věděli, na co máte právo, na co máte nárok a co máte od nás jako realitních zprostředkovatelů nadále očekávat.

 

Zdánlivě se toho příliš nemění, jelikož většinu zákonem daných povinností já i naše kancelář dávno děláme, ale přeci jen je dobré si to shrnout.

 

Pojištění!

Mimo jiné se jedná o povinnost každého realitního zprostředkovatele mít po celou dobu výkonu své činnosti pojištění pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu.

 

Kvalifikace!

Druhým požadavkem kladeným na realitní zprostředkovatele jsou kvalifikační dovednosti, které musí splnit realitní zprostředkovatelé, kteří chtějí v poskytováním těchto služeb pokračovat i po účinnosti nového zákona.

 

Smlouvy!

Jakýkoli prodej nebo pronájem, či jiná služba musí být podepřena smlouvou s realitním zprostředkovatelem. Ode dneška již nelze uzavřít dle ZRZ jakoukoliv spolupráci s realitním makléřem bez písemné dohody.

 

Úschovy!

Podle ZRZ již není možné poskytovat úschovy v realitních kancelářích, pouze na vyžádání. Úschova v advokátní kanceláři, notáře nebo v bance zůstává.  

 

Informační povinnost!

Realitní zprostředkovatel má povinnost informovat o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětu převodu, nebo předmětu užívání nebo požívání, které plynou z veřejných seznamů, a dále o těch, o nichž realitní zprostředkovatel věděl nebo vzhledem ke své odborné způsobilosti měl vědět.

 

Výhradní realitní zprostředkování!

Přestože bylo dle zákonodárců v úvaze, že bude možné pouze výhradní zprostředkování, tak nakonec zůstává dle ZRZ v platnosti opatrnější verze; možnost nevýhradního zastoupení. Zde bych rád podotknul, že v zahraničí je naprosto běžné výhradní zastoupení a prodej nemovitosti tam ani není myslitelný jiným způsobem, natož bez realitky, jak je u nás občas vidět. Doufejme tedy, že časem vejde v platnost to, co již dnes mnozí legislativci zmiňují jako absenci v novém zákoně a tedy, že pro prodej nemovitosti bude ze zákona pouze výhradní zprostředkování.

 

Mýty a občasné tvrzení v médiích:

Zdraží služby realitních kanceláří?

Nikoliv. ZRZ je pro některé z nás byrokratickým zatížení. Ekonomicky dnes sice dochází k navýšení výdajů makléře díky povinnému pojištění, zdražení poplatků na Katastru nemovitostí atd. atd. Nicméně každý realitní makléř si tyto své výdaje umí byznysově přece nastavit optimálně. Tedy můj názor je určitě negativní.

Skončí Bezrealitky a další „bezrealitní“ platformy?

Zřejmě ne. Samozřejmě pro „bezrealitku“ a další ryze realitní servery, které se vydávají za to, že nejsou realitní kanceláře, ale svou povahou podnikání naplňují dle ZRZ téměř všechny znaky realitního podnikání, budou mít ode dneška velmi zhoršenou pozici, ale myslím, že svou kreativitou určitě vymyslí cestu jako tento zákon „obejít“. Zkrátka „bezrealitky“… tu budou v té či jiné podobě asi stále. Myslí, že nový ZRZ je neodradí.

 

Závěrem

Spousty problémů ZRZ neřeší do důsledku. Až praxe ukáže, jaké budou výklady některých ustanovení, případně posuzování soudů. Vím ale, že i přes jeho nedostatky celé profesi pomůže, protože přivede více klientů s důvěrou do realitních kanceláří. Hlavně opravdu ZRZ stanovuje základní pravidla pro prodej nemovitostí, narovnává prostředí zprostředkování prodeje nemovitostí a zvyšuje celkovou důvěryhodnost realitních zprostředkovatelů.

 

Stáhněte si zdarma

Prodávejte bezchybně

zpracováním osobních údajů