Půdorys a 3D plánek

Nechám zhotovit půdorys nemovitosti s 3D plánkem. 

biravsky--2D

biravsky--3Dx1